سرویس کامل


سرویس کامل خودرو

کلیه سرویس های دوره ای موتور و بدنه

نگهداری کامل ار موتور و گیربکس های اتوماتیک، سیستم هوشمند ثبت اطلاعات خودرو و پشتیبانی کامل آن درسایت، استفاده از بهترین روغن ها و فیلترهای موجود،با تضمین کیفیت و کارایی

  • ثبت اطلاعات در سیستم هوشمند نوین رو و یادآوری زمان تعویض به مشتریان
  • کارواش و واکس رایگان برای مشتریان ویژه نوین رو